Chính sách đổi Sản Phảm

Hàng hóa không sử dụng, hoặc bị lỗi có thể được thay thế trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng với biên lai gốc. Để thay thế, vui lòng bao gồm phiếu đóng gói ban đầu và khoanh tròn (các) mục mà bạn đang thay thế. Để đổi lại, chúng tôi sẽ ghi có vào thẻ được sử dụng để đặt hàng. Đóng gói và niêm phong hoàn trả của bạn một cách an toàn, trong gói ban đầu. Các gói có thể được trả trước. Chúng tôi nhận giao hàng COD.

Trả gói hàng về:

PHÒNG TRẢ LẠI Công ty TNHH Nguyễn Trác.
220/21/7 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh, VN 700000.

Điện thoại: + 8428-3931-6922

Chúng tôi sẽ chỉ hoàn lại phí vận chuyển nếu chúng tôi đã gửi sai mặt hàng hoặc nếu mặt hàng được gửi bị lỗi.

 

Việc đổi trả sẽ chỉ được chấp nhận đối với các mặt hàng bị hư hỏng hoặc nhận không đúng nếu được báo cáo với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận hàng.

 

Trả lại chỉ có thể được thực hiện để đổi lấy một loại mặt hàng khác. Để thông báo hàng bị hư hỏng hoặc vận chuyển không chính xác, vui lòng giữ lại bao bì ban đầu của bạn và liên hệ với Nguyễn Trác Store theo số + 8493-343-5808 hoặc + 8470-341-2486 (bên ngoài Việt Nam), hoặc gửi email cho chúng tôi support@nguyentrac.com . Việc này phải được thực hiện trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận hàng.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, chúng tôi vui mừng thông báo rằng các Thành viên có thể mua các vật phẩm Nguyên Trác với chiết khấu dành cho Thành viên trên Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi bằng cách sử dụng mã khuyến mãi NGTVIP.