Nguyễn Trắc luôn hướng tới mục tiêu bền lâu và thân thiện với môi trường để lưu giữ kỷ niệm và ý trưởng của mọi người.